Pandemi eller inte. Arbetsgivare är ansvariga för arbetsmiljön, oavsett om arbetet utförs på arbetsplatsen eller i den anställdes bostad,