Antal varsel hittills i mars är skyhöga 18.400 och Arbetsförmedlingen betecknar läget som allvarligt. ”Politikerna måste hjälpa oss att…