Arbetsförmedlingen har i år bytt rekryteringsverktyg till Varbi för att hantera sina rekryteringar.