Teknikjättarna Apple och Qualcomm har nått en förlikning som gör att samtliga rättstvister mellan parterna läggs ner.