Omsättningen landade på 59,69 miljarder dollar det andra kvartalet jämfört med det förväntade 52,25 miljarder dollar.