Teknikbolaget Apple har på onsdagen offentliggjort en rad nya tillgänglighetsfunktioner, inklusive Eye Tracking, ett område som bland annat de svenska börsbolagen Tobii och avknoppningen Tobii Dynavox är verksamt inom.