Antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA sjönk med 15.000 personer, till 204.000 personer, under vecka…