Åtal som rör mutbrott stiger med kraft. Ändå är mörkertalet enormt, enligt Institutet mot mutor som vill se en skarp genomlysning av branscher kopplade till miljö och klimat. ”Där finns det väldigt mycket att hämta i form av oegentligheter”, säger Parul Sharma, tillförordnad generalsekreterare.