Antalet registrerade husvagnar i Sverige sjönk i november mot samma period föregående år.