Fortsätter den höga prisnivån kan Klippans pappersbruk tvingas lägga ned.