Riksbanksfullmäktige beslutade på fredagen att utse Anna Breman till ny direktionsledamot i Riksbanken.