För drygt 100 år sedan startade familjeföretaget Angelini Pharma som ett litet läkemedelslaboratorium. Idag har företaget en internationell ledande roll inom hälso- och sjukvård. Nu bryter företaget ny mark och etableras i Norden.