Scandinavian Biogas Fuels International har mottagit budpliktsbud från Aneo Renewables på 15:45 kronor kontant per aktie.