Riksbanken har beslutat att låna ut upp 500 miljarder kronor till företagen via bankerna.