Anders Lönner, en av Sveriges absolut framgångsrikaste men också mest kontroversiella serieentreprenörer inom svensk läkemedelsindustri avled hastigt i helgen. Han har under senare tid varit under hård press.