Aningen pressade marginaler väntas för Trelleborg i det fjärde kvartalet 2022 i spåren av integrationskostnader för Minnesota-förvärvet i affärsområdet Sealing Solutions. Signaler om att affärsområdet Industrial Solutions marginaler sannolikt kommer vara lägre för kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol, har också snappats upp. Det framgår av en handfull analyser som Nyhetsbyrån...