Den svenska KPIF-inflationen väntas ha växlat ned i juli till följd av lägre energipriser, men till nivåer fortsatt långt över Riksbankens prognos. Den underliggande inflationen, exklusive energipriser, väntas ha stigit ytterligare.