Gruvbolaget Lundin Mining antas ha haft ett framgångsrikt andra kvartal, sett till hur produktionen har löpt.