Billerud Korsnäs är dåligt positionerat inför en eventuell nedgång i konjunkturen.