Valueguards HOX-index över bostadspriserna väntas visa ganska små säsongsjusterade förändringar i september, bedömer de analytiker som har siffersatta prognoser.