Det blir allt svårare för Riksbanken att förbise de tilltagande tecknen på svagheter i den inhemska efterfrågan i Sverige. Det skriver analyshuset Capital Economics i ett marknadsbrev där de bedömer att kronan kommer att försvagas till 11 mot euron i slutet av året.