Försäljningstillväxten av personbilar i Kina bör återvända till positiva tal under 2020, efter att ha varit negativ två…