Autolivs reservering om 210 miljoner dollar tyder på att konsensusprognosen för vinsten per aktie avseende detta år minskar med runt 24 procent. Det framgår av en analysuppdatering från Pareto.