Thule redovisade intäkter för det fjärde kvartalet på 1.157 miljoner kronor, att jämföra med väntade 1.112 miljoner kronor, enligt Bloombergs snittprognos.