Norwegians rapport för det andra kvartalet var blandad. Kvartalsresultatet förbättrades något mer än förväntat men flygbolagets likviditetsposition var svagare än förväntat.