AMF ser inga uppenbara problem med att dess toppförvaltare går direkt till bolaget han är satt att bevaka.