De amerikanska lagren av råolja steg 1,6 miljoner fat under förra veckan.