USAs lager av råolja, exklusive strategiska lager, steg med 3,6 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en ökning på 1,6 miljoner fat. Föregående veckas utfall var 1,3.