De amerikanska lagren av råolja sjönk med 2,5 miljoner fat under förra veckan.