Den amerikanska branschorganisationen för olje- och naturgasbolag vill ha mer etanol i bensinen. I ett brev till kongressledamöter efterfrågas ny nationell reglering. Det rapporterar Reuters.