De amerikanska lagren av råolja steg 5,4 miljoner fat under förra veckan.