Den amerikanska centralbanken, Federal reserve, sänkte på söndagskvällen styrräntan till mellan 0 och 0,25 procent.