Produktiviteten i USA ökade 2,3 procent i årstakt under tredje kvartalet, enligt definitiv statistik från USA:s arbetsmarknadsdepartement.