Omsorgsbolaget Ambea redovisar en nettoomsättning på 2.843 miljoner kronor (1.541) för det tredje kvartalet 2019.