Styrelsen i Ambea har nu beslutat om den företrädesemission om cirka 1,2 miljarder kronor som aviserades i samband med förvärvet av Aleris skandinaviska omsorgsverksamheter som aviserades i oktober 2018.