Ingenjör påpekade brister i arbetsledningen för e-handelsföretaget Amazons datacenter i Eskilstuna.