Fastighetsbolaget Amasten har via dotterbolag ingått avtal med Eurodevelopment AG om förvärv av 11.600.000 stamaktier i…