Fastighetsbolaget Amasten har köpt 11,6 miljoner stamaktier i bostadsutvecklaren SSM av Eurodevelopment.