Den amerikanska tobaksjätten Altira lägger ner produktion och distribution av vissa e-ciggarettprodukter. Som en konsekvens av detta tar bolaget engångskostnader på 200 miljoner dollar, motsvarande 1,8 miljarder kronor.