Ett brittiskt forskarlag har funnit ett sätt att minska utsläpp från den extremt koldioxidkrävande tillverkningen av stål, men inte genom kostsam satsning på grön vätgas, som flera omdiskuterade svenska initiativ fokuserar på.