Den amerikanska kustbevakningen förbereder en tillfällig kanal för att kommersiellt viktiga fartyg ska kunna ta sig in och ut ur hamnen i Baltimore efter förra veckans brokollaps.