Finansplattformen Alpcot redovisar provisionsintäkter på 20,3 miljoner kronor för årets första kvartal (14,5). Rörelseintäkterna uppgick till 21,5 miljoner kronor (7,9).