Företagstjänster fortsätter att öka sin andel av industrins förädlingsvärde för export. Industrin står samtidigt för knappt vart femte jobb och mer en än femtedel av BNP. Det visar en rapport från chefekonomerna Lena Hagman från Almega och Mats Kinnwall från Industriarbetsgivarna.