Förenta Nationer, FN, har akuta pengaproblem och riskerar att inte kunna betala de anställdas löner i november.