Kraven på att säkra sin regelefterlevnad har blivit alltmer komplext i dagens globaliserade värld. Samtidigt kan oegentligheter inom företaget drabba verksamheten hårt. Risker som går att minimera genom att investera i ett riskbaserat teknikanpassat tillvägagångsätt som följer internationellt praxis.