En historisk höjning av styrräntan, ökade priser på el, mat och drivmedel börjar ge synbara effekter.