Forskningsbolaget Alligator Bioscience redovisar ett resultat efter skatt på -59,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-30,6).