På en svag tisdagsbörs bjöd Sandvikavknoppningen Alleima på en riktig rapportrökare där aktien rusade som mest tvåsiffrigt. ”Vi har en bra orderbok som tar oss långt. Vi ser med tillförsikt fram mot 2023”, säger vd Göran Björkman.