Trots att det är en skakig tid för företagare just nu gör Allblästring AB ett nyförvärv av företaget Birtab AB och ser med tillförsikt på…