Begränsad tillgång på råvaror, menar miljöforskaren Stefan Wirsenius.